News

งานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

ขอแสดงความยินดี

นายเวสารัช จรเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์ 

ได้รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย

และ

นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการ วมว. มธ. สกร. ได้รางวัลชมเชยการนำเสนอแบบบรรยาย

 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้อนรับคณะจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว

ต้อนรับท่านผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า และจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560

  

  

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

  

 

รศ.ดร. กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ นำเสนอ "การผลิตนำตาลจากอ้อย" ในรายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ชุด "มหัศจรรย์วรรณคดีไทย" จัดทำโดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพฯและสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา(มายา) ออกอากาศเมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.50-08.00 ทางช่อง 9 อสมท.

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพคว้าเหรียญทองและเหรียญเงิน ในงาน 1st UCSET2017

  

นายเวสารัช จรเจริญ นักศึกษาภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ ได้รับเหรียญทองจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และนางสาวนฤมล เอกวัฒน์ชัย นักศึกษาภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.สุดาทิพย์ จันทร ได้รับเหรียญเงินจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการแข่งขัน "ทักษะการทำวิจัยวิทยาศาสตร์" ในงาน The 1st Undergraduate Competition on Science-Education Talent (1st UCSET2017) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

การแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับนาย เกษมสันต์ พงษ์สุวรรรณ นางสาวเบญญาภา อยู่ออง และนางสาวจิรพัชร มูลศาสตร์ นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการ วมว. มธ-สกร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ในการส่งโครงงานเข้าประกวดในการแข่งขัน Young Scientist Competition (YSC) ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดย NECTEC นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน “International Sustainable World Project Olympiad (I-SWEEEP) ระหว่างวันที่ 3-8 เมษายน 2560 ที่เมือง Houston มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา จากโครงงานเรื่อง “การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นไยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทยและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยมี อ.ดร.วรุณธร เชื้อบุญมี และ ผศ.ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 

งานสัมมนาวิชาการนักศึกษา

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากงานสัมมนาวิชาการนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ฯ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ในการเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ "Easy and Small Biofertilizer Production: Algal Culture System" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 43rd International Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-19 April 2015 ผลงานดังกล่าว ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ

1. รางวัลเหรียญทอง จากคณะกรรมการจัดการประกวด
2. รางวัล Special Award จากประเทศโปแลนด์

ซึ่ง ผศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์ เป็นตัวแทนนำผลงานเข้าร่วมประกวดโดยได้รับทุนเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ ครั้งที่ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และงบประมาณสมทบจากกองทุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี

งานสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครบรอบ 29 ปี และการรับรางวัลครูดีเด่น ผศ.ดร.สุเปญญา รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ผศ.ดร.สุดาทิพย์ รางวัลบุคลากรดีเด่น คุณเปรมณัช และคุณมาลี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

หน้า 1 จาก 2

• แนะนำหนังสือภาควิชา

 

ชื่อหนังสือ/ตำรา : พันธุศาสตร์

ชื่อผู้เขียน : รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ปี พ.ศ. ตีพิมพ์ : 2557 ( พิมพ์ครั้งที่ 2) 

ภาษาที่ใช้: ไทย

ติดต่อ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

ชื่อหนังสือ/ตำรา : พันธุวิศวกรรม : เทคโนโลยีของยีน 

ชื่อผู้ทำผลงาน : รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ปี พ.ศ.ตีพิมพ์ : 2556

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         

ชื่อหนังสือ/ตำรา : ชีวโมเลกุลพื้นฐาน (Basic Biomolecules)

ชื่อผู้ทำผลงาน: ผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์

ปี พ.ศ.ตีพิมพ์ : 2559 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อหนังสือ/ตำรา : พันธุศาสตร์โมเลกุล

ชื่อผู้ทำผลงาน : ผศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

ปี พ.ศ.ตีพิมพ์ : 2555

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์

         

หนังสือเพิ่มเติม >> 

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Login

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา

วันที่   Event
31 July-3 Aug. 14   INCOB2014
16-19 Sep. 14   TSB2014 
17-19 Sep. 14   Thailand Lab 2014
10-12 Nov. 14   CSBio2014

 

สถิติผู้เข้าชม

560138
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
557
160
1760
557844
2948
11939
560138

Your IP: 54.198.3.15
Server Time: 2018-07-21 11:14:48
Go to top