เจ้าหน้าประจำภาควิชา

     
 

เปรมณัช ขุนปักษี

Premanach Khunpaksee

   

กาญจนา โมธินา

Kanchana Mothina

     
 

นิติ พานิชเกษม

Niti Panichkasem

   

ปราโมทย์ เลาเก็ง

Pramote Laokeng

     
 

นริศรา คล้ายหิรัญ

Narisara Klaihirun

   

ประไพ วรเวช

Prapai Worrawech

     
 

สมนึก เขียวบัวอ่อน

Somnuk Kheawbuaon

   

มาลี พิกุล

Malee Pikul

         
     
 

ยุพดี เลือกนารี

Yupadee Luangnaree

   

สุรางคนา ไหมจุ้ย

Surangkana maijui

       
 

มาลัย พรมศักดิ์

 

     

 

Go to top