ติตต่อภาควิชา

 

 

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ห้อง B401-8) ชั้น 4 อาคารบรรยายรวม 5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปุทมธานี 12120

โทรศัพท์  02-564-4440 ต่อ 2452

โทรสาร02-564-4500

Location

Department of Biotechnology Administrative Office (Room B401-8)
4th floor Lecture Class Building 5 (LC 5), Faculty of Science and Technology, Thammasat University
99 Moo 18, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120

Telephone  02-564-4440 ext. 2452

Fax  02-564-4500

 
 

แผนที่การเดินทาง 

 

Go to top