News

งานประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

ขอแสดงความยินดี

นายเวสารัช จรเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ธรรมศาสตร์ 

ได้รางวัลรองชนะเลิศการนำเสนอแบบบรรยาย

และ

นายชวณัฐ เกียรติสกุลขจร นายชัชรินทร์ แก้วอัมพร และนายพงศกร น้อยชุมแพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 โครงการ วมว. มธ. สกร. ได้รางวัลชมเชยการนำเสนอแบบบรรยาย

 

 

เทคโนโลยีชีวภาพ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ

การอบรมแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

บุคลากรดีเด่นประจำปี 2557

 

ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นประจำปี 2557 คุณเปรมณัช ขุนปักษี ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รางวัลในงานวันขอบคุณนักวิจัยและวันนวัตกรรมแห่งปี

อาจารย์ผู้สร้างชื่อเสียงด้านงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เข้ารับรางวัลในงานวันขอบคุณนักวิจัยและวันนวัตกรรมแห่งปี เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์

 

 

 

 

รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงด้านงานวิจัยจากท่านคณบดี

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.สุเปญญา จิตพันธ์ และ ผศ.ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รับรางวัลนวัตกรรม ประเภท Popular Vote จากท่านคณบดี

 

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

 

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2557 

ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูงสุด (5 Years Impact Factor 3.304) 


ผลงานชื่อ: แผนที่พันธุกรรมของปาล์มน้ำมัน และวิเคราะห์ตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะอัตราส่วนเพศและลักษณะที่เกี่ยวข้อง
Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative trait locus analysis for sex ratio and related traits

ตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Breeding (2014) 33:415-424 DOI 10.1007/s11032-013-9959-0

งานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน

งานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ในส่วนของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ อาคารบรรยายเรียนรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการถังหมักและกระบวนการหมัก

การอบรมเชิงปฏิบัติการถังหมักและกระบวนการหมัก วันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 จัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัน จำกัด และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การต้อนรับคณะผู้แทน AFOB

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ร่วมกับฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้แทนชาวต่างประเทศจาก Academic Division of Biotechnology (AFOB) เข้าเยี่ยมชมคะณะวิทยาศาสตร์ฯ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และศูนย์พันธุวิศวะกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้อง s102 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

หน้า 2 จาก 2

• แนะนำหนังสือภาควิชา

 

ชื่อหนังสือ/ตำรา : พันธุศาสตร์

ชื่อผู้เขียน : รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ปี พ.ศ. ตีพิมพ์ : 2557 ( พิมพ์ครั้งที่ 2) 

ภาษาที่ใช้: ไทย

ติดต่อ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

ชื่อหนังสือ/ตำรา : พันธุวิศวกรรม : เทคโนโลยีของยีน 

ชื่อผู้ทำผลงาน : รศ.ดร.กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ

ปี พ.ศ.ตีพิมพ์ : 2556

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

         

ชื่อหนังสือ/ตำรา : ชีวโมเลกุลพื้นฐาน (Basic Biomolecules)

ชื่อผู้ทำผลงาน: ผศ.ดร.สมจิต ดำริห์อนันต์

ปี พ.ศ.ตีพิมพ์ : 2559 (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ชื่อหนังสือ/ตำรา : พันธุศาสตร์โมเลกุล

ชื่อผู้ทำผลงาน : ผศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

ปี พ.ศ.ตีพิมพ์ : 2555

ภาษาที่ใช้ : ไทย

ติดต่อ : รศ.ดร. ธีระชัย ธนานันต์

         

หนังสือเพิ่มเติม >> 

July 2018
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Login

งานประชุมวิชาการ/สัมมนา

วันที่   Event
31 July-3 Aug. 14   INCOB2014
16-19 Sep. 14   TSB2014 
17-19 Sep. 14   Thailand Lab 2014
10-12 Nov. 14   CSBio2014

 

สถิติผู้เข้าชม

560196
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
615
160
1818
557844
3006
11939
560196

Your IP: 54.198.3.15
Server Time: 2018-07-21 11:36:20
Go to top